اهداف و شرح وظایف

طبق مصوبه هیئت وزیران به شماره 49247/ت42745 هـ مورخ  1388/3/5  وظایف سازمان بعنوان متولی ساماندهی چای در کشور به شرح زیر است:

الف: اعمال مدیریت در جهت افزایش کیفیت برگ سبز چای.

ب: مسئولیت کنترل کیفی برگ سبز چای و نظارت بر فرآوری تولید چای خشک.

ج: ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات چای و تنظیم بازار چای کشور.

ضمناً سازمان چای کشور به عنوان دستگاه مباشر و مسئول خرید و تحویل گیری برگ سبز چای کیفی به نرخ خرید تضمینی از کشاورزان و تحویل آن به کارخانجات چایسازی تعیین می گردد. همچنین سازمان چای مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری های لازم را در جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات بهزراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت های صندوق توسعه چای کشور بعمل آورد.

در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 1392/11/29 پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص برنامه عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی اهدافی از جمله: راهبری روش های نوین آبیاری، ارتقای ضریب مکانیزاسیون، افزایش تولید و ارتقای ضریب خود اتکایی، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزی، تامین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی، مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه را دنبال می کند. لذا با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و جهت خروج از اقتصاد تک محصولی میتواند اقتصاد ایران را از تک محصولی بودن خارج کند لذا نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد با رویکردهای پنجگانه اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد.

(توضیح اینکه برنامه و فعالیت های  سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد اما در پروژه های اقتصاد مقاومتی استان گیلان و مازندران دیده نشده است) .

**اولویت‌های اختصاصی سازمان چای کشور عبارتند از:

1. توجه به محدودیت منابع آب و راهبری روش های نوین آبیاری و تجهیز و گسترش این روشها در باغات چای.

2. توجه به برنامه ریزی احیاء، توسعه، اصلاح و نوسازی باغات چای.

3. کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات (چای).

4. محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش و راهبری مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی (نماتد مولد زخم ریشه چای).

5. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به ‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.

6. بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای چایسازی با افزایش بهره‌وری انرژی و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی چای.

7. ارتقای ضریب مکانیزاسیون و حمایت از تهیه و توزیع دستگاه های برداشت و هرس چای و پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.

8. تولید پایدار محصول راهبردی چای ، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم و ارگانیک.

9. اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.

10. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و باغات چای.

11. راهبری بهزراعی باغات چای (هرس کف بر، کمر بر، جایگزینی و واکاوی باغات چای) و راهبری خرید تضمینی برگ سبز چای.

12. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به ‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.

13. تشویق به تولید محصولات ارگانیک و ایجاد مجتمع باغ و کارخانه.

14. تبلیغ و بازاریابی و تنظیم بازار  و حمایت از برگزاری نمایشگاه های چای و راه اندازی بازار بورس.

15. توانمند سازی بهره برداران در بخش تولید و صنایع چای.

** اولویت های عمومی:

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات .

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست‌گذاری‌ها.

5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

** هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی:

* اهدف کلان سازمان چای کشور:

خدمات رسانی بهتر و فراهم نمودن زیرساخت مناسب جهت حفظ عرصه های تولید چای کشور و رشد پایدار و تقویت صنعت و بازرگانی تولید ملی، افزایش تولید، تثبیت باغات و رشد مشاغل در تولید چای دانست.

* راهبردها:

1. بهبود بهره وری و افزایش کیفیت برگ سبز چای

2. بهبود فراوری و کیفیت چای خشک تولیدی

3. توسعه و تنظیم بازار چای داخلی

* برنامه های اجرایی:

1. ساماندهی و بهبود تولید و فراوری برگ سبز چای

2. بازاریابی چای داخلی

3. ترویج روشهای نوین فراوری و تولید چای

* اقدامات اجرایی: (خروجی خدمت یا فعالیت)

1. نظارت بر احیا و اصلاح و نوسازی باغات چای

2. هرس کف بر باغات چای

3. هرس کمربر باغات چای

4. خرید تضمینی برگ سبز چای

5. صدور دفترچه چایکاران و کاردکس باغات چای کشور

6. ارائه معرفی نامه پرداخت تسهیلات کم بهره و یارانه ای خرید برگ سبز چای

7. ارائه نقشه های رقومی و هوایی(کاداسر) و صورت تفکیکی باغات چای کشور

8. تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز باغات چای سبز (بجز سم)

9. تدوین و ابلاغ دستورالعمل های فنی- ترویجی باغات چای

10. ارائه خدمات فنی-مهندسی و مشاوره ای به تولیدکنندگان برگ سبز چای

11. ارزیابی کیفی و درجه بندی چای خشک تولیدی

12. نظارت بر فرآوری تولید چای خشک در کارخانجات

13. ارائه خدمات آزمایشگاه مرجع تعیین کیفیت ارگانوهیپتیک(حسی) چای خشک

14. صدور تاییدیه احداث کارخانجات چای

15. پاسخ به استعلام شرب و غیرقابل شرب نمونه های چای (عدم مصداق)

16. بازاریابی و تنظیم بازار چای و تکمیل زنجیره ارزش

17. پاسخ به استعلام تطبیق و رعایت استاندارد در محموله های چای صادراتی و وارداتی

18. افزایش مهارت و توانمندسازی ذینفعان در حوزه چای