معاونت صنایع تبدیلی و تکمیلی و تنظیم بازار چای

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

تلفن

معاون صنایع تبدیلی و تکمیلی و تنظیم بازار چای

گودرز خردادپور

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی- مدیریت کشاورزی

 

01342338064

اداره توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی

رضا صفری

فوق لیسانس

 

 

01342338064

اداره تنظیم بازار چای

سمیرا شمسی

فوق لیسانس

 

 

01342338064

 

شرح وظایف معاونت صنایع تبدیلی و تکمیلی و تنظیم بازار چای

- اجرای سیاست ها و خط مشی های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار و بازاریابی چای.

- جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با اقتصاد و بازار چای در کشور.

- اجرای سیاست ها و برنامه های کلان (چای از قبیل توسعه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات از طریق شبکه  اطلاعات رایانه ای).

- برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازار چای کشور.

- نظارت بر واردات و صادرات چای.

- نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان و تشکل بازرگانی چای طی هماهنگی با دستگاههای ذیربط.

- تهیه آمار و اطلاعات چای های موجود در استان های مختلف کشور با همکاری دستگاههای دولتی و غیردولتی.

- تهیه آمار مربوط به چای تولیدی سالانه، میزان فروش و باقیمانده آن.

- جمع آوری اطلاعات چای های وارداتی و صادراتی از مبادی رسمی کشور.

- همکاری در انجام جمع آوری اطلاعات درخصوص وضعیت چای در کشور.

- جمع آوری آمار چای های موجود در انبارهای کارخانه های چایسازی و تشکل های بازرگانی.

- تصمیم سازی و پیشنهاد و نرخ تعرفه ورود چای خارجی.

- برآورد نیاز مصرف سالانه کشور.

- تهیه نوع و میزان نیاز چای مصرفی کشورهای متقاضی.

- تعیين قیمت پایه برگ سبز چای.

- تعیین قیمت تمام شده چای خشک تولیدی کشور.

- تنظیم بازار مصرف براساس اطلاعات جمع آوری شده.

- تعیین ضوابط عرضه چای داخلی یا اختلاط آن با چای وارداتی.

- نظارت بر فعالیت مراکز مزایده چای.

- نظارت برروند اجرایی ضوابط مشارکت بازرگانان و تولید کنندگان چای.

- برنامه ریزی و نظارت بر مصرف چای ايرانی در دستگاههای دولتی.

- برنامه ریزی و نظارت بر روند عرضه چای در بورس کالاهای کشاورزی.

- تهیه و اعلام تقویم نمایشگاههای داخلی و بین المللی در زمینه چای.

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور ترغیب و جذب سرمایه گذاران خارجی در امور چای.

- هدایت و حمایت از تولید کنندگان و از تشکل های بازرگانی چای.

- هماهنگی با دستگاههای ذیربط جهت تسهیل شرایط شرکت های عرضه کننده چای ایرانی در نمایشگاه های داخلی و بین المللی.