معاونت بهبود تولیدات چای

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

تلفن

معاون بهبود تولیدات چای

فرهاد سازنده

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی- زراعت

 

013-42334307

رئيس اداره کنترل کیفی و استاندارد سازي تولیدات

بهمن فرضعلی زاده

لیسانس

مهندسی کشاورزی

 

013-42338063

رئيس اداره حمایت از اصلاح، احياء و توسعه باغات چاي

محمدابراهیم فرهادی

لیسانس

تولید و فرآوری چای

 

013-42338063

رئيس اداره ترويج و جلب مشاركت ها

سید محسن سنجری

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی توسعه روستائی

 

013-43221907

رئيس اداره آزمايشگاه چاي

علی رنجبر

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی - زراعت

 

013-43221907


 

 

   شرح وظایف معاونت بهبود توليدات چاي:

- بررسی و ارائه هزینه تمام شده تولید برگ سبز چای.

- تهیه برنامه های اجرایی جهت توسعه و بهبود محصول چای و نظارت بر اجرای آنها.

- تعیین ضوابط اعطای یارانه ها و مشوق های حمایت از تولید در چارچوب سیاست های کلان دولت.

- تهیه آمارهای لازم در زمینه های گوناگون تولید و بهره برداری چای.

- همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی و ارگان های دولتی در زمینه مسایل مرتبط با بهبود تولید چای.

- اعمال سیاست های حاکمیتی در جهت صیانت و جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای.

- نظارت بر خرید برگ سبز چای و کنترل کیفی آن.

- برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های تهیه شده در راستای ارتقای کمی وکیفی محصول چای.

- زمینه سازی و حمایت از بخش خصوصی جهت تولید و تکثیر نهال های اصلاح شده چای.

- برنامه ریزی جهت توسعه کمی و کیفی تولید چای.

- زمینه سازی و حمایت بخش خصوصی جهت تولیدی و تکثیر نهال های اصلاح شده.

- حمایت از تشکل های مرتبط جهت ارائه خدمات به جامعه چایکاران.

- برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه گذاری در بهبود کمی وکیفی تولید چای.

  شرح وظایف اداره کنترل کیفی و استاندارد سازی تولیدات: 

 

- تهیه برنامه های لازم جهت توسعه و تجهیز کارخانه های چایسازی

 

- برنامه ریزی جهت فعالیت کارخانه های چایسازی طبق ظرفیت هماهنگ

 

- بررسی تقاضای متقاضیان احداث یا جابجایی و احدهای چایسازی و صنایع جانبی آن

 

- ارزیابی روند تولید چای در واحدهای چایسازی

 

- رتبه بندی واحدهای چایسازی

 

- ارزیابی فنی واحدهای چایسازی از نظر ماشین آلات وساختمان

 

- بررسی و اعلام نظر درخصوص دستگاههای تولیدی بخش خصوصی جهت بکارگیری در کارخانه های چایسازی

 

- برنامه ریزی جهت استاندارسازی واحدهای چایسازی

 

- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های فنی در امور تولید و فرآوری چای
  

   شرح وظایف اداره ترویج و جلب مشارکت ها:

- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره برداران چای و کارکنان صنایع چای

- نیاز سنجی دوره های آموزشی جهت چایکاران کارکنان صنایع چای

- انجام اقدامات لازم جهت تهیه نشریه های ترویجی و برنامه های آموزشی از طریق رسانه های جمعی

- همکاری در زمینه برگزاری جشنواره های محلی و ملی چای

 

   شرح وظایف اداره آزمایشگاه چاي:

 

- نظارت فنی در دوره بهره برداری به منظور رعایت استانداردها

 

- بررسی و تعیین نسبت اختلاط چای داخلی و خارجی

 

- نظارت بر فعالیت آزمایشگاه های چای در کارخانه های چایسازی و واحدهای بسته بندی

 

- ارزیابی شیمیایی و حسی چای (شامل چای تولیدی، بسته بندی، وارداتی و صادراتی)

 

- ارائه راهکارهای فنی در زمینه نمونه برداری چای خشک

 

- همکاری در تدوین یا تجدید نظر در استانداردهای مرتبط با چای