دروه های آموزشی و ترویجی

برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی امور چای
به منظور ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی بهره‌برداران صنعت چای (چایکاران، کارخانجات چایسازی و صنایع وابسته به چای)، ادارات چای شهرستان اقدام به نیازسنجی دوره‌های آموزشی - ترویجی نموده و به اداره ترویج و جلب مشارکت سازمان چای کشور اعلام می‌نمایند. پس از بررسی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی و ترویجی مذکور همراه با سرفصل آموزشی مورد نظر در قالب تقویم دوره آموزشی به تفکیک مخاطبین، حسب مورد در شهرستان و یا در سازمان چای تنظیم می‌گردد و مطابق با تقویم پیش‌بینی شده دوره های مذکور برگزار می‌شود. نتایج نظارت و ارزیابی در بهبود دوره‌های بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

برای ورود به وبینار اینجا کلیک نمایید.

ردیف عنوان کلاس آموزشی نوع بهره‌بردار مدرس تاریخ اجرا ساعت وبینار
1 مدیریت به باغی چایکاران مهندس سید محسن سنجری
(سازمان چای کشور)
۱۴۰۰/۰۹/22 10:15 - 09:30
2 چایسازی و فرآوری انواع چای مدیران کارخانجات و کارشناسان چایسازی مهندس سید احمد تقی شکرگزار
(پژوهکشده چای)
۱۴۰۰/۰۹/29 10:15 - 09:30
3 تغذیه و تغییر الگوی کاشت در باغ چای چایکاران دکتر محمدجواد گل‌محمدی
(سازمان چای کشور)
۱۴۰۰/10/06 10:15 - 09:30
4 اهمیت بازاریابی چای مدیران کارخانجات و فعالین بازریابی دکتر سحر حسینی‌خواه چوشلی
(دکتری مدیریت بازاریابی)
۱۴۰۰/10/13 10:15 - 09:30
5 شناخت انواع چای و تست چای کارشناسان چای، فعالین بازرایابی و علاقمندان به ارزیابی چای مهندس علی رنحبر
(سازمان چای کشور)
۱۴۰۰/10/20 10:15 - 09:30
6 شناخت کاربرد ماشین‌آلات چایسازی در بهبود و کیفیت چایسازی کارخانجات مدیران و پرسنل فنی کارخانجات مهندس سلیمان مرادی (کارشناس ماشین‌آلات کشاورزی) ۱۴۰۰/10/27 10:15 - 09:30

برگزارکننده: اداره ترویج و جلب مشارکت‌