انتقادات و پیشنهادات

 
 
 
 

* فرمت های مجاز فایل عبارتند از : pdf , doc, docx, zip , rar

* حجم فایل باید کم تر یا مساوی 1 مگابایت باشد