حوزه ریاست

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته

پست الکترونیکی

تلفن

مسئول دفتر رئیس سازمان

مهدی شبرنگ

لیسانس

مدیریت دولتی

 

01342337008

سرپرست اداره حراست

مهدی تنها فتیده

فوق لیسانس

حقوق

 

01342331704

سرپرست روابط عمومی

سید محمد اخگر

فوق لیسانس

کشاورزی

Akhgartea@gmail.com

01342331908

رئیس اداره حقوقی و امور قراردادها

باقر نجفی

لیسانس

فقه و حقوق

 

01342331908

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نادر ارشدی

فوق لیسانس

مدیریت کشاورزی

Nader.arshadi@yahoo.com

01342331907

رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد احسان اله مشتاق  فوق لیسانس  مهندسی کشاورزی-زراعت    01342331907

شرح وظایف مسئول دفتر رياست سازمان:

 

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.

 

- ارزیابی مستمر روند اجرای طرحها و برنامه های مصوب واحدهای مختلف، سازمان و تهیه و تنظیم گزارش های مربوط.

 

- طبقه بندی، کنترل ، بازبینی و ارجاع نامه های با عنوان رئیس سازمان اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری.

 

- خلاصه نمودن گزارش ها، صورتجلسات، مقالات و دیگر موارد جهت استحضار ریاست سازمان.

 

- اعلام و ابلاغ دستورات رئیس سازمان به واحدهای تحت پوشش و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه.

 

- تهیه وتنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقاتها، دیدارها، جلسات سخنرانی رئیس سازمان.

 

- پاسخگوئی به مراجعان حضوری و راهنمایی و هدایت آنها به قسمتهای ذیربط.

 

- هماهنگی و تنظیم برنامه های مربوط به سفرهای ریاست سازمان در مراسم ها، همایشها، گردهمائیها و تهیه مقدمات جلسات با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن انجام کار.

 

- تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه آن به ریاست سازمان.

 

- دریافت و بررسی مسائل، مشکلات و نیازهای واحدهای استانی و انعکاس نظرات آنها به واحدهای مربوطه و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه.

 

- دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی.

 

-  جمع آوری، نگهداری و طبقه بندی سوابق، صورتجلسات و آمار و اطلاعات موردی.

 

- پیگیری نامه های وارده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به آن.

 

- فراهم نمودن زمینه بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مناطق.

 

- انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق.

 

شرح وظایف اداره حراست:

 

- حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش برد اهداف سازمان.

 

- حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیب و تهدیدات احتمالی.

 

- همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی بموقع، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع انسانی و سازمانی.

 

-  برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی امور مربوط به حفاظت سوابق، اسناد و مکاتبات طبقه بندی شده وIT و ...

 

-  تهیه و ابلاغ شیوه نامه ها، آیین نامه ها، ضوابط و اصول حفاظتی و امنیتی از اماکن، تاسیسات و تجهیزات سازمان.

 

- هماهنگی و ارتباط بین سازمان و دفتر مرکزی حراست و سایر مراجع زیربط جهت توسعه و تقویت امور امنیتی و حفاظتی و جلوگیری از برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی موجود در محیط سازمانی.

 

-  تهیه و پیشنهاد طرحهای امنیتی و حراستی مربوطه و ایجاد دبیرخانه محرمانه.

 

-  تشکیل پرونده حراستی کلیه پرسنل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی.

 

-  اجرای دستورات، مقررات، دستورالعملها و طرحهای حراستی صادره از طرف مراجع ذیصلاح.

 

-  همکاری و تعامل با دستگاهای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات.

 

-  بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری در سطح سازمانی بر اساس مقررات مربوطه.

 

-  انجام بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به مدیران ذیربط.

 

- انجام ماموریتهای محوله از سوی مقام مافوق.

 

شرح وظایف حوزه ریاست، روابط عمومي و ارزیابی عملکرد:

 

- جمع آوری، تدوین وتنظیم گزارش فعالیتهای سازمان به منظور انتشار رسانه های گروهی.

 

- همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبرگزاریها، مطبوعات و صدا و سیما به منظور انعکاس فعالیتهای سازمان.

 

- فراهم نمودن زمینه برگزاری سمینارها، کنفرانسها، و همایش های علمی برای پیشبرد اهداف سازمان.

 

- راه اندازی و مدیریت سایت اینترنتی اطلاع رسانی سازمان.

 

- تهیه و انتشار بولتن، نشریه و کتب مرتبط با وظایف سازمان و واحدهای تخصصی.

 

- بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط با وظایف سازمان و پاسخگویی به آنها با همکاری واحدهای ذیربط.

 

- مدیریت و نظارت بر نمایشگاه ها تخصصی و عمومی سازمان.

 

- اطلاع رسانی و انتشار مناسب موضوعات تخصصی و عمومی مرتبط با سازمان.

 

- گردآوری اطلاعات و اخبار مربوط به واحدهای مختلف سازمان.

 

- ایجاد بانک اطلاعات فیلم و عکس و .... درخصوص چای و چایکاری.

 

- گردآوری و انتشار گزارش ها و اخبار مربوط به امور مشابه در سازمان.

 

- شرکت در جلسات مرتبط در سطح وزارت متبوعه و برحسب لزوم در دیگر ارگانها.

 

شرح وظایف اداره حقوقی و امور قراردادها:

 

- ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته سازمان از طریق انتخاب وکلا، تنظیم دعاوی و دادخواست و سایر امور حمایتی حقوقی.

 

- برقراری ارتباط با مراجع قضائی استان و کشور بمنظور رفع مشکلات و پاسخگویی به مکاتبات و دعاوی مطروحه علیه سازمان.

 

- بررسی و اظهار نظر حقوقی در زمینه کلیه قراردادها، پروتکل ها و موافقت نامه های سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق درخصوص نحوه تنظیم، رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مربوطه.

 

- رسیدگی و اقدامات لازم جهت پیگیری و پیگرد حقوقی و قضایی پیمانکاران و صاحبان مختلف پروانه ها و مجوزهای طرف قرارداد با سازمان ناشی از عدم اجرای قرارداد حسب اعلام واحدهای متولی پیمانها، پروانه ها و مجوزها.

 

- بررسی و پاسخگویی در خصوص موضوعات مطروحه از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی و مراجع حقوقی.

 

- پیگیری به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام نتیجه به شاکیان.

 

- تهیه و بررسی حقوقی قراردادهای فی مابین سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی و قراردادهای داخلی مرتبط و اظهار نظر حقوقی و تطبیق با ضوابط و مقررات مورد عمل.

 

- رسیدگی بر طرح دعاوی و تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح و دفاع از حقوق سازمان و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه سازمان در مراجع قضائی وغیر قضائی.

 

- مشاوره در انعقاد قراردادهای مختلف در سازمان و ارایه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح سازمان.

 

- پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونتها، مدیریتهای ستادی، مناطق و سازمانهای وابسته و رفع ابهام از قوانین موجود و ارایه مشاوره قانونی به آنها.

 

- مطالعه کتب آئین نامه ها وقوانین، ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان در راستای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت.

 

شرح وظایف بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:

 

- اجرای امور مربوط به ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشهای لازم از نتایج ارزیابی و ارائه آن به رئیس سازمان و سایر مراجع ذیربط.

 

- انجام بازرسی های لازم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان و تجزیه و تحلیل.

 

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و اعلام پاسخ به شاکیان و جمع بندی آنها جهت تهیه گزارش های لازم.

 

- همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات.

 

- بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه.