كاربرد روغن بذر چای در تولید مارگارین

۲۵ آبان ۱۳۹۹ 5461

 نویسندگان:   فتاحی فر الهام، سحری محمدعلی، برزگر بفرویی محسن، حسینی سیدكاظم

چکیده:   
روغن بذرچای اینتراستریفیه شده (واریته لاهیجان، روغن مایع بذر چای و هیدروژنه آن به نسبت 70 : 30 دردمای 120°C به مدت 30 دقیقه و 1% وزن روغن كاتالیزور هیدروكسیدسدیم) به عنوان پایه جامد چربی مارگارین (40%) با مخلوط روغنهای آفتابگردان و روغن مایع بذرچای (به نسبتهای 0:100 (A)، 20:80 (B)، 40:60 (C)، 60:40 (D)، 80:20 (E) و 100:0 (F)) به عنوان پایه مایع(60%) برای تولید مارگارین صبحانه، به کار رفت و خصوصیات آن با مارگارین تجاری مقایسه شد. نتایج آماری نشان داد مارگارینهای  EوD  (به ترتیب به نسبتهای 80:20 و 60:40 روغن آفتابگردان و روغن مایع بذر چای) کمترین اختلاف معنا دار را با مارگارین صبحانه تجاری به ترتیب از نظر خواص فیزیكوشیمیایی (نقطه ذوب، عدد یدی، درصد چربی جامد Solid Fat Content=SFC)) و خواص حسی داشت؛ به طور کلی این دو مارگارین از نظر نقطه ذوب و SFC در گروه مارگارینهای نرم طبقه بندی می شوند. همچنین میزان اسید چرب ترانس مارگارینهای D, E و تجاری به ترتیب 1/8، 1/8 و 2/2 درصد بود.

برای دانلود نسخه PDF مقاله اینجا را کلیک نمایید.

نویسنده : اداره ترویج سازمان چای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است