پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای

۱۶ آذر ۱۴۰۰ 3379

پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای اهمیت کود پتاسیم در باغات چای توشیه های لازم و عملی برای جلوگیری از برگ ریزی مقدار مناسب استفاده از کود پتاسیم در باغات چای

پیشگیری و کنترل برگ ریزی در باغات چای
اهمیت کود پتاسیم در باغات چای
توشیه های لازم و عملی برای جلوگیری از برگ ریزی 
مقدار مناسب استفاده از کود پتاسیم در باغات چای

فایل PDF پیوست است

برگ ریزی در باغات چای، اهمیت کود پتاسیم در باغات چای

فرمت : pdf حجم :2166.987 KB

برگ ریزی در باغات چای، اهمیت کود پتاسیم در باغات چای

فرمت : pdf حجم :2166.987 KB

منبع : سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

نویسنده : دکتر احسان کهنه، دکتر احمد شیرین فکر، مهندس کتایون اسلامی و مهندس رقیه قنبرپور

برچسب ها : سازمان چای کشور پژوهشکده چای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است