نمایشگاه جامع کشاورزی ایران

۱۸ دی ۱۴۰۱ 1758

نمایشگاه جامع کشاورزی ایران با حضور بیش از 400 تولیدکننده داخلی و خارجی در بخش های نهاده ها، مکانیزاسیون، سیستم های نوین آبیاری، باغبانی و کشاورزی هوشمند 19 لغایت 22 دی ماه 1401 برگزار می گردد. ساعت بازدید 9 صبح تا 3 بعدازظهر نمایشگاه بین المللی تهران بزرگراه شهید چمران

نمایشگاه جامع کشاورزی ایران با حضور بیش از 400 تولیدکننده داخلی و خارجی در بخش های نهاده ها، مکانیزاسیون، سیستم های نوین آبیاری، باغبانی و کشاورزی هوشمند 19 لغایت 22 دی ماه 1401 برگزار می گردد.
سازمان چای کشور از کلیه متخصصین جهت بازدید از غرفه خود در سالن 5 دعوت به عمل می آورد.
ساعت بازدید 9 صبح تا 3 بعدازظهر
نمایشگاه بین المللی تهران بزرگراه شهید چمران

منبع : وزارت جهاد کشاورزی

نویسنده : سازمان چای کشور، روابط عمومی سازمان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است