با حمایت های دولت کلیه مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم دولت بصورت کامل پرداخت شد

۱۰ اسفند ۱۴۰۲ 272

با حمایت های دولت 37 میلیارد تومان باقیمانده مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم دولت امروز به حساب چایکاران گیلان و مازندران واریز شد که با پرداخت این میزان مبلغ ،کل سهم 467 میلیارد تومانی مطالبات چایکاران از سوی دولت پرداخت شده است.

براین اساس از مجموع یک هزار و 868 میلیاردتومان کل بهای برگ سبز چای خریداری شده، سهم دولت که به میزان 467 میلیارد تومان بوده صددرصد پرداخت شده است.

شایان ذکر است تا کنون از این میزان یک هزارو401 میلیارد تومان مطالبات چایکاران از سهم کارخانجات نیز یک هزارو194 میلیارد تومان به میزان 85 درصد پرداخت شده است.

با این پرداخت ها در مجموع89 درصد از مطالبات چایکاران(شامل 100 درصد سهم دولت و 85 درصد سهم کارخانجات )به میزان یک هزارو 659 میلیارد تومان پرداخت شده است و مابقی مطالبات نیز در هفته های آینده پرداخت می گردد.

 

نویسنده : روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها : سازمان چای کشور

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است