برگزاری جلسه شورای هماهنگی سازمان چای کشور

در تاریخ 98/10/7 جلسه ای با حضور رئیس سازمان چای کشور، معاونین، مدیران و روسای ادارات ستادی و شهرستانها در محل سازمان چای کشور برگزار گردید. در این جلسه روسای ادارات گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته را ارائه نمودند و در خصوص مسائل تخصصی چای تبادل نظر شد. در پایان جلسه رئیس سازمان چای کشور در خصوص پی گیری برنامه های آموزشی، نحوه توزیع کود شیمیایی، جذب تسهیلات به زراعی و مکانیزاسیون، تداوم  برنامه های آبیاری تحت فشار، اجرای باغات الگویی در مناطق مختلف چایکاری، اصلاح ردیفای کاشت برخلاف جهت شیب، همچنین انعکاس مشکلات احتمالی در حوزه تحقیقات، مبحث بیمه باغات چای و پی گیری باقیمانده مطالبات چایکاران از کارخانجات چایسازی، تاکید نمودند.

                                                                      روابط عمومی سازمان چای کشور

 

۹ دی ۱۳۹۸