حضور مهندس جهانساز رئیس سازمان چای کشور و هیات همراه در مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی واقع در گلزارشهدای شهرستان لاهیجان

۱۹ دی ۱۳۹۸