بازدید مهندس جهانساز رئیس سازمان چای کشور بهمراه رئیس اداره چای رودسر، مدیران ستادی و کارشناسان سازمان از باغات تحت پوشش کارخانه تویسرکانی در روستای کرفستان شهرستان رودسر

۱۹ دی ۱۳۹۸