روشنگری

جهت تنویر افکارعمومی اعلام می دارد: قطع دو اصله از درختان موجود در سازمان چای کشور در جهت حفظ سلامت همسایگان و جلوگیری از حوادث احتمالی انسانی و مالی به علت پوسیدگی  های گسترده صورت گرفته و دلیل دیگری ندارد. بدیهی است که این مهم  با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح و براساس نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه، اداره منابع طبیعی، میراث فرهنگی و شهرداری لاهیجان صورت پذیرفته است.                                                                                                                                                                                                           روابط عمومی سازمان چای کشور  

۲۱ دی ۱۳۹۸