حضور رئیس سازمان چای کشور و هیات همراه در کلاس آموزشی ترویجی روستای کرباسرای شهرستان رودسر

با حضور مهندس جهانساز رئیس سازمان چای کشور،مهندس تقی پور رئیس اداره چای شهرستان رودسر، مهندس علینقی پور از پژوهشکده چای و کارشناسان و ناظران سازمان چای کلاس آموزشی ترویجی در روستای کرباسرای شهرستان رودسر برای چایکاران منطقه رحیم آباد برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

 

۲۳ دی ۱۳۹۸