رئیس سازمان چای با ارسال توضیحی به نوش آنلاین مطرح کرد: ادعای آلودگی چای لاهیجان به سموم ضربه به تولید ملی است/تولید چای در شمال کشور بدون استفاده از سموم و آفت کش است

رئیس سازمان چای با رد ادعای یک مقام بهداشت کشور درباره آلودگی چای لاهیجان اعلام کرد این سازمان آماده هر گونه همکاری جهت نمونه برداری از برگ‌های موجود در کلیه باغات چای کشور است.
در پی اظهار نظر بی‌سابقه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در کشور درباره آلودگی چای لاهیجان به باقیمانده سموم و آفات در شهرستان اراک مهندس حبیب جهانساز، رییس سازمان چای در توضیحی که برای پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین ارسال کردند، یادآور شدند در تولید برگ سبز چای در شمال کشور به هیچ وجه از سموم شیمیایی و آفت کش استفاده نمی‌شود. در توضیح رییس سازمان چای آمده است: مدیر مسئول محترم پایگاه خبری پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین موضوع : واکنش رئیس سازمان چای کشور به خبر« ادعای یک مقام بهداشت درباره باقی مانده سموم چای لاهیجان» باسلام براساس خبر منتشره در پایگاه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین با کد خبری ۴۶۱۰۷ مورخ۲۲/۱۰/۹۸  اعلام می‌دارد نظر به اینکه در فرآیند تولید برگ سبز چای به هیچ وجه از سموم شیمیایی و آفت کش استفاده نمی‌گردد و از آنجا که چگونگی فرایند آلودگی و میزان آن براساس توافق نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی تاکنون هیچ گونه اطلاعی درخصوص میزان آلودگی و نوع ماده سمی به سازمان چای کشور در جهت رفع آلودگی احتمالی واصلاح فرآیند تولید ، صورت نگرفته است بنابراین هرگونه اظهارنظری در خصوص تولید ملی در سال رونق تولید به ضرر تولید داخلی بوده و زیرساختهای فراهم شده و استقبال مصرف کنندگان داخل را مخدوش می نماید. در ضمن سازمان چای کشور آمادگی خود برای هرگونه همکاری جهت نمونه برداری از برگ‌های موجود در کلیه باغات چای کشور را با دانشگاه علوم پزشکی اعلام می‌دارد.

۲۵ دی ۱۳۹۸