یوم الله 22بهمن برملت شریف ایران مبارک باد

کارکنان سازمان چای کشور همگام وهمراه با  مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر با حضـور حماسـی، انـقلابــی و آمیختـه با بـصیـرت خود در صـحنۀ راهپیـمایی یـوم‌الله ۲۲ بهمـن‌مـاه، شـکوه وحـدت و هـمبسـتگـی حضـور ملـی، عـزت و عظـمـت و اقتــدار خویش را به نمایش خواهند گذاشت. بدون شک ۲۲ بهمن و حضور در راهپیمایی دشمن شکن این روز تاریخی، فرصتی مناسب برای تجدید بیعت با آرمان های شهدا و امام شهیدان حضرت امام خمینی (ره) و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) است. آری حضوریکپارچه ما  دریوم الله  ۲۲ بهمن نه تنها در راستای پیروی از آرمان های انقلاب است بلکه ناکامی دشمنان و سرافکندگی بدخواهان را هم شامل می شود. روابط عمومی سازمان چای کشور

۲۱ بهمن ۱۳۹۸