روز مهندس مبارک

پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر همکاران محترم مبارک باد.

روابط عمومی سازمان چای کشور

 

۵ اسفند ۱۳۹۸