آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای از اردیبهشت ماه سال جاری

رییس سازمان چای کشور از برنامه خرید برگ سبز چای از اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای از اردیبهشت ماه سال جاری
 
حبیب جهانساز رییس سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا از برنامه خرید تضمینی برگ سبز چای از اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: بدون شک خرید برگ سبز چای انجام خواهد شد. وی با اشاره به این که تولید چای داخلی 30 درصد نیاز مصرفی کشورمان را تامین می‌کند، تصریح کرد: چای تا ۸۰ درصد درآمد شهرستان‌های چای خیز را تامین می‌کند و ۵۰ تا۶۰ هزار چایکار و ۱۸۰ کارخانه به شغل و درآمد ناشی از  این فعالیت نیازمند هستند. رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر اینکه ویروس کرونا، از طریق برگ سبز چای، فرایند فرآوری و مصرف آن منتقل نمی‌شود، ادامه داد: چای چیده شده برای فرآوری در دمای بیش از ۹۰ درجه قرار می گیرد و هنگام مصرف نیز با حرارت بالا طبخ می‌شود. جهانساز ادامه داد: برای کاهش تراکم نیروی انسانی در هنگام بهره‌برداری و خرید چای و توصیه‌های بهداشتی در این زمینه دستورالعملی در حال تدوین است. وی با بیان اینکه  قیمت چای هم  بزودی اعلام می‌شود، گفت: قیمت پیشنهادی،  نسبتا خوب است و کشاورزان امسال از هر سال دیگری آماده‌تر برای برداشت به‌موقع هستند.  
انتهای پیام

۹ فروردین ۱۳۹۹