با حضور دستگاههای بهداشتی استان و پروتکل تهیه شده در خصوص کارخانجات چایسازی برای تولید و مصرف چای در سال99 مشکلی وجود ندارد

با عنایت به نزدیکی فصل برداشت و فرآوری برگ سبز چای در پاسخ به دغدغه های تولیدکنندگان و کارخانجات چایسازی در شرایط کرونایی حاکم برجامعه، نشست تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان معاونتهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سندیکای کارخانجات چای و مدیران عامل اتحادیه چایکاران و رئیس و معاونین و مدیران سازمان چای برگزار گردید. در این نشست مدیران محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پاسخ به سئوالات و موارد مطروحه توسط حاضران اطمینان خاطر دادند که با رعایت بهداشت فردی، عمومی، محیط کار و رعایت پروتکل بهداشتی توسط کارخانجات مشکلی در فصل بهره برداری نخواهیم داشت. ضمن اینکه مصرف چای سالم ایرانی، با توجه به حرارت بالای 100درجه در فرایند خشک و همچنین شرایط طبخ این محصول با آب جوش، مشکلی نداشته و توصیه نیز می گردد. رئیس سازمان چای در پایان جلسه با تاکید بر رعایت توصیه های صورت گرفته بر جذب و بکارگیری کارشناس بهداشتی در کارخانجات چایسازی و هماهنگی با خانه های بهداشت را تاکید ویژه نمودند و افزودند که انشاءالله فصل بهره برداری با رعایت اصول بهداشتی و بموقع شروع و خرید تضمینی و برگ سبز چای تضمینی و تولید چای خشک کمافی السابق انجام گیرد.

روابط عمومی سازمان چای کشور

   

۲۰ فروردین ۱۳۹۹