پیام تبریک ریاست سازمان چای کشور خطاب به وزیر جهادکشاورزی

رییس سازمان چای کشور درپیامی خطاب به دکترخاوازی  وزیر جهادکشاورزی حسن  انتخاب ایشان را با رای قاطع نمایندگان مردم شریف ایران  در مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.

۲۴ فروردین ۱۳۹۹