صدور شناسنامه چایکاری

تعداد بازدید : 26331

به منظور صدور دفترچه چایکاری که جهت شناسایی صاحبان باغ چای (چایکاران) و خرید تضمینی برگ سبز چای انجام می شود، سازمان چای کشور نسبت به اعلان فراخوان مبنی بر تعیین زمان جهت مراجعه متقاضیان دفترچه چایکاری از طریق سایت سازمان چای اقدام و متعاقب اعلامیه، متقاضیان در زمان تعیین شده به اداره چای شهرستان مراجعه و درخواست شفاهی به همراه آخرین دفترچه اقدام می نمایند. در ادامه کارشناس شهرستان پس از بررسی مدارک و سوابق در صورت نیاز از باغ چای بازدید و نسبت به تعیین مختصات جغرافیایی (GPS  ) اقدام و گزارش تهیه می نماید. در این مرحله در صورتی که مطابق با گزارش متقاضی حائز شرایط نباشد مراتب به متقاضی اعلام و در صورتی که مورد تایید باشد نسبت به صدور دفترچه بهره¬برداری (فقط اعیان) با امضا رئیس اداره شهرستان اقدام می گردد. لازم به یادآوری است چنانچه نیاز به بازدید کارشناسی جهت صدور دفترچه با نظر ریاست اداره باشد پس از اصلاح و تغییرات موردنظر، موارد توسط کارشناس به متقاضی اعلام و پس از رفع نواقص، کارشناس مجدداً از باغ بازدید و در صورت تایید، دفترچه چایکاری صادر می¬گردد.

مراحل انجام فرآیند

فرمت : pdf حجم :107.7539 KB

لینک خدمت :

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است